DOPRAVA ZADARMO | JEDNODUCHÉ VRÁTENIE A VÝMENY

0

Vaša karta je prázdna

Podmienky služby a predaja japonských nožníc

Posledná aktualizácia na 14 január 2021

Nippon Shears Pty Ltd ACN 641 863 578

Poverený správcom spoločnosti The Adams Scissor Trust ABN 68 501 252 754

Obchodovanie pod obchodným názvom Japan Scissors

 

 

 

PODMIENKY JAPONSKÝCH Nožníc

NA KÚPU VÝROBKOV

A LEN PREHLIADAŤ

Vitajte v japonských nožniciach.

Z tohto hľadiska označujeme Japonské nožnice tiež ako „naše“, „my“ alebo „nás“.

A ty si ty!

O čom sú tieto pojmy?

Tieto podmienky platia pri používaní tejto webovej stránky, tj. Https://www.jpscissors.com/ a akýchkoľvek ďalších webových stránok, ktoré prevádzkujeme s rovnakým názvom domény a inou príponou (Webová stránka).

Tieto podmienky platia aj pri nákupe produktov prostredníctvom tejto webovej stránky (Produkty).

Ak hľadáte naše pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré budeme dodržiavať, a zároveň súhlasíte s tým, že nimi budete viazaní, nájdete ich tu https://www.jpscissors.com/pages/privacy-policy.

Ako si prečítam tieto podmienky?

Tieto výrazy sme rozdelili do troch častí, aby boli ľahko čitateľné a ľahko pochopiteľné.

Tieto časti sú:

  • ČASŤ A: Podmienky pre nákup produktov (platia pri nákupe)
  • ČASŤ B: Podmienky pre prehliadanie a interakciu s týmto webom (platia pri prehliadaní)
  • ČASŤ C: Zodpovednosť a záruky a ustanovenia o výklade (vzťahuje sa na nákup aj prehliadanie)

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto podmienok, dajte nám vedieť. Pokiaľ nebudete čítať tieto podmienky a súhlasíte s nimi, ďalej nepoužívajte tento web ani si nekupujte žiadne produkty.

Vrátil som sa na vašu webovú stránku, musím si tieto podmienky prečítať znova?

Po zadaní objednávky sa na váš nákup týchto Produktov budú vzťahovať podmienky akceptované v mieste predaja. Upozorňujeme však, že ktorúkoľvek časť týchto podmienok môžeme kedykoľvek zmeniť aktualizáciou tejto stránky Webovej stránky, takže pri ďalšom použití tejto Webovej stránky alebo zakúpení Produktov môžete zistiť, že platia odlišné podmienky. Môžete skontrolovať dátum v hornej časti tejto stránky a zistiť, kedy sme naposledy aktualizovali tieto podmienky.

PODMIENKY

Spoločnosť Japan Scissors sa snaží poskytovať najlepšie prémiové produkty pre nožnice a ďalšie príslušenstvo za prijateľné ceny. Ak používate alebo kupujete Produkt, upozorňujeme, že: 

()              (Všeobecné informácie) Akékoľvek informácie na webových stránkach sú vám poskytované iba ako všeobecné informácie. Informácie nie sú prispôsobené vašim konkrétnym okolnostiam a nemusia zodpovedať vašim konkrétnym potrebám.

(B)              (Bezpečnostné opatrenia) Výrobky by sa mali vždy a bezpečne a primerane používať. Pri používaní výrobkov je nutná opatrnosť a výrobky by nemali používať deti.

(C)              (Nezákonné alebo škodlivé použitie) Výrobky by sa nemali používať na žiadne nezákonné, nevhodné alebo škodlivé účely.


ČASŤ A

KEDY KÚPETE PRODUKTY ...

1                 PREDKLADANIE OBJEDNÁVKY

()              Odoslaním objednávky na kúpu Produktu pomocou funkcií Webovej stránky (Poriadok) vyhlasujete a zaručujete, že:

(I)               máte spôsobilosť na právne úkony a máte dostatočný vek na to, aby ste s nami uzavreli záväznú zmluvu; a

(Ii)              máte oprávnenie používať debetnú alebo kreditnú kartu, ktorú ste uviedli v objednávke.

(B)              Predloženie objednávky predstavuje váš zámer a ponuku vstúpiť do časti A týchto podmienok (vrátane časti C, s ktorou ste súhlasili používaním tejto webovej stránky), kde vám poskytneme produkty, ktoré ste si objednali, výmenou za platbu celkovej sumy uvedenej v zozname. pri pokladni.

(C)              Časť A týchto podmienok nie je medzi vami a nami dohodnutá, kým neschválime vašu platbu a nedostanete od nás e-mail s potvrdením, že sa vaša objednávka vybavuje.

2                 PRODUKTY

()              (Popisy) Budeme sa usilovať zabezpečiť, aby poskytované produkty boli v podstate rovnaké ako produkty zobrazené na našej webovej stránke alebo inak, ako bolo s vami písomne ​​dohodnuté pred uskutočnením vašej objednávky. Upozorňujeme, že z dôvodu zobrazenia obrazovky, farieb a jasu a kvality obrazu sa výrobky nemusia úplne zhodovať s obrázkom na našej webovej stránke.

(B)              (technické údaje) Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že pokiaľ vo vašej objednávke alebo písomne ​​nie je dohodnuté inak, spoločnosť Japan Scissors neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa nasledujúcich špecifikácií ľubovoľného produktu:

(I)               materiál, z ktorého bol výrobok vyrobený (napríklad konkrétny typ ocele); alebo

(Ii)              umiestnenie, v ktorom bol Produkt vyrobený.

(C)              (Veľkosť) Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že veľkosti uvedené pre naše výrobky budú podľa špecifikácie výrobcu. Pred zakúpením produktu musíte skontrolovať veľkosť dostupnú na našej webovej stránke, aby ste sa uistili, že kupujete správnu veľkosť pre vás. Veľkosť uvedená na webových stránkach sa môže u rôznych produktov líšiť. Upozorňujeme, že ak neskontrolujete veľkosť a neprajete si výmenu, môžete niesť zodpovednosť za príslušné náklady na dopravu.

(D)              (Riziko a titul) Kým nebude cena vašich Produktov zaplatená v plnej výške, titul v týchto Produktoch si ponechá spoločnosť Japan Scissors. Riziko spojené s Produktmi na vás prejde na dobierku. Dodanie nesmie byť vami odmietnuté.

3                 PLATBY

()              Všetky ceny sú:

(I)               na jednotku (pokiaľ nie je uvedené inak);

(Ii)              v austrálskych dolároch; a

(Iii)             sa môžu zmeniť predtým, ako dokončíte objednávku bez predchádzajúceho upozornenia.

(B)              (Platba dlhopisy) Pokiaľ nie je písomne ​​dohodnuté inak, musíte za všetky Produkty zaplatiť v sumách stanovených v Objednávke a v čase uskutočnenia vašej objednávky (poplatky).

(C)              (GST) Pokiaľ nie je uvedené inak, čiastky uvedené na webových stránkach nezahŕňajú GST. Pokiaľ ide o akúkoľvek daň z pridanej hodnoty splatnú za zdaniteľné plnenie spoločnosťou Japan Scissors, musíte zaplatiť sumu GST s podmienkou, že spoločnosť Japan Scissors poskytne daňovú faktúru.

(D)              (Príplatky za kartu) Vyhradzujeme si právo účtovať príplatky za kreditné karty v prípade, že sa platby uskutočňujú kreditnou, debetnou alebo kreditnou kartou (vrátane Visa, MasterCard alebo American Express).

(E)              (Online platobný partner) Môžeme použiť externých poskytovateľov platieb (Poskytovatelia platieb) na zhromažďovanie platieb za Produkty. Na spracovanie platieb Poskytovateľom platieb sa okrem týchto podmienok budú vzťahovať podmienky a pravidlá ochrany osobných údajov Poskytovateľa platieb a nenesieme zodpovednosť za bezpečnosť alebo výkonnosť Poskytovateľa platieb.  Vyhradzujeme si právo opraviť alebo dať pokyn nášmu poskytovateľovi platieb, aby opravili všetky chyby alebo chyby pri zhromažďovaní vašej platby.

(F)               (Cenové chyby) V prípade, že zistíme chybu alebo nepresnosť v cene, za ktorú bola vaša objednávka zakúpená (vrátane cien za dopravu), pokúsime sa vás kontaktovať a čo najskôr vás o tom informovať. Potom budete mať možnosť kúpiť objednávku za správnu cenu alebo objednávku zrušiť. Ak sa rozhodnete objednávku zrušiť a platba už bola odpísaná, celá suma bude pripísaná späť na pôvodný spôsob platby.

4                 DODÁVKA A DOPRAVA

()              (Dodanie náklady) Ceny zobrazené pri platbe zahŕňajú náklady na dopravu (pokiaľ nie je uvedené inak).

(B)              (detaily doručenia) Spoločnosť Japan Scissors vám môže za doručenie kedykoľvek účtovať poplatok (bez ohľadu na to, že sme tak mohli urobiť skôr). Ak sú ceny uvedené vrátane ceny za doručenie:

(I)               doručenie je do miesta dodania špeciálne prijatého spoločnosťou Japan Scissors; a

(Ii)              dodáme vám produkty v súlade s prepravnými informáciami zobrazenými na našej webovej stránke.

(C)              (Problémy s doručením) Na doručenie objednávky pre vás platia podmienky pre kuriéra tretích strán. Akékoľvek problémy s doručením by mali byť smerované na nás, aby sme problém vyriešili. Budeme sa usilovať pomôcť vám, aby ste zaistili doručenie vašej zásielky. Všetky dodacie lehoty, ktoré vám poskytneme, slúžia iba na odhad a sú predmetom poštových oneskorení a dôvodov mimo našej kontroly. Nezaručujeme ani neposkytujeme žiadne vyhlásenie, že vaša objednávka bude doručená v uvedených časoch. Nebudeme zodpovední za žiadne straty alebo škody, ktoré vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti s oneskorenými dodávkami.

(D)              (Medzinárodné objednávky) Spoločnosť Japan Scissors si vyhradzuje právo odmietnuť medzinárodné objednávky. Schválené medzinárodné objednávky môžu podliehať clám a dovozným clám po doručení do krajiny určenia. Budete zodpovední za zaplatenie všetkých colných a dovozných ciel a beriete na vedomie, že nezaplatenie môže mať za následok zadržanie vašej objednávky na colnici. Nebudeme niesť zodpovednosť za žiadne náklady, ktoré vám môžu vzniknúť pri prepustení vašej objednávky z colnice, vrátane vrátenia vašich poplatkov za clo alebo dovozné clo, ktoré môžete zaplatiť.

5                 ZMENY VÁŠHO OBJEDNÁVKY

5.1             ZRUŠENIE USA

Vyhradzujeme si právo zrušiť vašu objednávku z akéhokoľvek dôvodu a budeme vás o tom čo najskôr informovať. V prípade, že platba už bola odpísaná, celá suma bude pripísaná späť na pôvodný spôsob platby.

5.2             ZRUŠENIE VÁM

Svoju objednávku môžete zrušiť až do času, keď vám vašu objednávku písomne ​​potvrdíme. Po potvrdení vašej objednávky je vaša objednávka záväzná a nemôžete ju zmeniť. Naše procesy vrátenia a výmeny v doložkách 5.3 - 5.6 môže uplatňovať.

5.3             NÁVRHY A VÝMENY

Ak nie ste spokojní s výrobkom alebo ak máte s výrobkom problémy, kontaktujte nás na čísle ahoj@jpscissors.com

5.4             ZMENA NÁVRATNOSTI MYSLU

()              Návraty týkajúce sa zmeny myslenia ponúkame iba 7 dní po doručení, ak vykonáte nasledujúci proces:

(Iii)             Musíte nás kontaktovať do 7 dní od dátumu, kedy vám bol produkt doručený (Dátum dodania), čo naznačuje, že chcete produkt vrátiť a či chcete vrátenie peňazí, kredit v obchode alebo výmenu.

(Iv)             Budeme vás informovať spätným e-mailom o našich mimo USA spiatočná adresa v Austrálii poslať Produkt na (Spiatočná adresa).

(V)              Na svoje náklady pošlete Produkt na Spiatočnú adresu, ktorá je mimo USA.

(Vi)             Po obdržaní výrobok skontrolujeme, či je v pôvodnom stave a v pôvodnom obale (ako sme určili podľa nášho absolútneho uváženia) (Pôvodný stav).

(Vii)            Ak zistíme, že produkt nie je v pôvodnom stave, podľa našej voľby buď:

  1. neponúkame zmenu myslenia a produkt buď ponecháme, alebo dodáme späť na vami určenú adresu (na vaše náklady), podľa vášho výberu; alebo
  2. ponúknuť zmenu myslenia, mínus 30% poplatok za opätovné naskladnenie a poplatok za upratovanie vo výške, ktorú sme primerane určili (ak produkt nie je po vrátení čistý).

(Viii)           Ak zistíme, že produkt je v pôvodnom stave a za podmienok stanovených v tomto ustanovení 5.4 (a) všetky splnené, potom vydáme vrátenie peňazí, kredit v obchode alebo výmena (podľa vášho výberu), mínus 10% poplatok za opätovné naskladnenie. Ak sa rozhodnete pre vrátenie peňazí alebo kredit v obchode, odpočítame z tejto sumy váš poplatok za opätovné naskladnenie. Ak sa rozhodnete pre výmenu:

  1. môže sa od vás vyžadovať zaplatenie ďalšieho poplatku na pokrytie poplatku za opätovné naskladnenie, v závislosti od hodnoty položky na výmene; a
  2. zašleme vám predmet výmeny bez ďalších nákladov na prepravu.

(B)              Od dátumu 7 dní po dátume dodania produktu neponúkame vrátenie ani výmeny, ktoré by zmenili myslenie.

5.5             OSTATNÉ VRÁTENIA

(a) Poskytneme vám úplné vrátenie poplatkov zaplatených za produkt, ak zistíme, že:

(I)               Produkt, ktorý ste si objednali, ste nedostali iba z dôvodu našej poruchy;

(Ii)              Produkt, ktorý vám bol poskytnutý, nebol v podstate rovnaký ako Produkt, ktorý ste si objednali, ako je zobrazený na našej webovej stránke (podlieha primeraným zmenám v dôsledku zobrazenia obrazovky, farby a jasu a kvality obrazu); alebo

(Iii)             výrobok je chybný v súlade s ustanovením 5.6.

(B)              Ak dodržiavate ustanovenia doložky 5.6 bude vrátená celá suma poplatkov zaplatených za produkt (bez nákladov na dopravu) pripísaná späť na váš pôvodný spôsob platby, pokiaľ nepožiadate inak a my túto žiadosť neschválime.

5.6             PORUCHOVÉ VÝROBKY

Nasledujúci proces sa vzťahuje na akýkoľvek Produkt, o ktorom si myslíte, že je chybný:

()              Ak si myslíte, že je váš výrobok chybný, kontaktujte nás na adrese ahoj@jpscissors.com s úplným popisom poruchy (vrátane obrázkov).

(B)              Ak zistíme, že váš produkt môže byť chybný, požiadame vás, aby ste nám produkt zaslali späť na vaše náklady na ďalšiu kontrolu vrátane všetkého príslušenstva, príručiek, dokumentácie alebo registrácie dodanej s produktom. Vyhradzujeme si právo na ďalšiu kontrolu skôr, ako budeme považovať výrobok za chybný.

(C)              Ak podľa nášho rozumného názoru zistíme, že výrobok nie je chybný alebo je chybný z dôvodu spravodlivého opotrebovania, nesprávneho použitia, nesprávneho použitia v súlade s pokynmi výrobcu alebo nesprávnej starostlivosti (vrátane chemického poškodenia alebo poškodenia nožom alebo nastavovačom napätia z dôvodu nesprávneho použitia), odmietneme váš návrat a zašleme vám produkt späť na vaše náklady.

(D)              Ak zistíme, že je výrobok chybný, bude vám pripísaná celá zaplatená suma (vrátane nákladov na dopravu) a môžete požiadať o vrátenie peňazí, výmenu alebo kredit v obchode. Všetky vrátené platby budú pripísané späť na váš pôvodný spôsob platby, pokiaľ nepožiadate inak a my túto žiadosť schválime.

(E)              Ak nedodržíte ustanovenia tohto článku 5.6 pokiaľ ide o chybný produkt, môžeme podľa nášho absolútneho uváženia vydať iba čiastočnú náhradu alebo žiadnu náhradu za chybný produkt.

(F)               V tejto doložke nič 5.6 Zámerom je obmedziť alebo inak ovplyvniť fungovanie záruk výrobcov, na ktoré máte nárok, alebo akýchkoľvek vašich práv, ktoré podľa platných právnych predpisov nemožno vylúčiť.

6                 DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

()              Spoločnosť Japan Scissors si zachováva všetky práva duševného vlastníctva na dizajn produktov, vrátane štítkov a obalov, alebo tieto práva vlastní tretia strana. Produkty sa nesmiete pokúšať kopírovať, reprodukovať, vyrábať alebo inak komercializovať.

(B)              V týchto podmienkach „Práva duševného vlastníctva„znamená všetky autorské práva, ochranné známky, dizajn, patenty, práva na polovodiče a usporiadanie obvodov, obchodné, obchodné, obchodné a doménové mená, dôverné a iné vlastnícke práva a všetky ďalšie práva na registráciu týchto práv, či už vytvorené pred alebo po dátume tieto výrazy v Austrálii aj na celom svete.

7                 DODÁVATELIA TRETÍCH STRÁN

()              Môžeme urobiť čokoľvek z nasledujúceho:

(I)               zadávať akúkoľvek časť poskytovania akýchkoľvek služieb súvisiacich s poskytovaním Produktov vrátane dodávky vašich Produktov; alebo

(Ii)              obstarávať materiály a produkty od dodávateľov tretích strán,

bez ďalšieho oznámenia alebo súhlasu od vás.

(B)              V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi nebudeme zodpovední za akékoľvek činy alebo opomenutia týchto tretích strán, vrátane prípadov, keď tieto tretie strany spôsobia oneskorenie alebo poškodenie ktorejkoľvek časti vašej objednávky alebo nedbalosť pri poskytovaní služieb alebo tovaru.

8                 ZĽAVOVÉ KÓDY

()              Môžeme poskytnúť propagačné kódy ponúkajúce zľavu na Produkty (Zľavový kód).

(B)              Súhlasíte s tým, že zľavové kódy:

(I)               sa na Objednávku nemusia vzťahovať spätne;

(Ii)              sú neprenosné;

(Iii)             nie je možné ich uplatniť v hotovosti alebo v obchode; a

(Iv)             môžu podliehať ďalším zmluvným podmienkam.

9                 HODNOTENIA A RECENZIE

()              Môže sa vám poskytnúť príležitosť hodnotiť Produkt (hodnotenie) a / alebo nám môže poskytnúť spätnú väzbu ohľadom našich Produktov a akýchkoľvek služieb (preskúmanie), vrátane na webových stránkach.

(B)              V Recenziech musíte uviesť pravdivé, čestné a presné informácie. Hodnotenia musia byť pravdivým a spravodlivým odrazom vášho názoru na Produkt.  

(C)              Môžete poskytnúť iba hodnotenie produktu, ktorý ste si kúpili, a napísať recenziu v súvislosti s vašou vlastnou skúsenosťou s produktom alebo našimi službami. Nie je oprávnené poskytovať hodnotenie alebo písať recenzie v mene akejkoľvek inej osoby. 

(D)              Vyhradzujeme si právo z akéhokoľvek dôvodu odstrániť alebo vymazať akékoľvek hodnotenie alebo kontrolu.

ČASŤ B

PRE KEDY SI TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU PREŽIJETE ...

10              PRÍSTUP A POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY

Webovú stránku musíte používať iba v súlade s týmito podmienkami a príslušnými zákonmi a musíte sa ubezpečiť, že vaši zamestnanci, subdodávatelia a ďalší zástupcovia, ktorí používajú webovú stránku alebo k nim pristupujú, dodržiavajú tieto podmienky a príslušné zákony.

11              VAŠE POVINNOSTI

Nesmiete:

()              kopírovať, zrkadliť, reprodukovať, prekladať, prispôsobovať, meniť, upravovať, predávať, dešifrovať alebo dekompilovať ktorúkoľvek časť alebo aspekt Webových stránok bez výslovného súhlasu spoločnosti Japan Scissors;

(B)              používať Webovú stránku na akýkoľvek iný účel ako na účely prehliadania, výberu alebo nákupu Produktov;

(C)              používať alebo sa pokúšať používať webovú stránku spôsobom, ktorý je nezákonný alebo podvodný alebo uľahčuje nezákonnú alebo podvodnú činnosť;

(D)              používať alebo sa pokúšať používať webovú stránku spôsobom, ktorý môže interferovať, narúšať alebo vytvárať neprimerané zaťaženie webovej stránky alebo serverov alebo sietí, ktoré hostia webovú stránku;

(E)              používať webovú stránku s pomocou ľubovoľného automatizovaného skriptovacieho nástroja alebo softvéru;

(F)               konať spôsobom, ktorý môže znižovať alebo nepriaznivo ovplyvňovať povesť spoločnosti Japan Scissors, a to aj odkazom na webovú stránku na ktorejkoľvek inej webovej stránke; a

(G)              pokúsiť sa narušiť bezpečnosť webových stránok alebo iným spôsobom zasahovať do bežných funkcií webových stránok, a to aj prostredníctvom:

(I)               získanie neoprávneného prístupu k účtom alebo údajom na webových stránkach;

(Ii)              skenovanie, testovanie alebo testovanie webových stránok na bezpečnostné chyby;

(Iii)             preťaženie, zaplavenie, rozbitie pošty, zlyhanie alebo odoslanie vírusu na webovú stránku; alebo

(Iv)             podnecovať alebo sa podieľať na útoku odmietnutia služby na webovú stránku.

12              ÚČTOVNÍCTVO

()              Môžete sa zaregistrovať pre účet (Účet ) prostredníctvom webovej stránky.

(B)              Registráciou účtu súhlasíte s poskytnutím čestných, presných, aktuálnych a úplných informácií.

(C)              Súhlasíte s tým, že ste výlučne zodpovední za:

(I)               udržiavanie dôvernosti a bezpečnosti informácií o vašom účte a vášho hesla; a

(Ii)              akékoľvek aktivity a aktivity akejkoľvek tretej strany, ku ktorým dôjde prostredníctvom vášho účtu, bez ohľadu na to, či ste tieto aktivity autorizovali alebo nie.

(D)              Súhlasíte s tým, že nás upozorníte, ak vo svojom účte zistíte neobvyklú aktivitu, akonáhle o nej zistíte.

(E)              Po dokončení procesu registrácie účtu sa môžeme podľa nášho uváženia rozhodnúť poskytnúť vám účet.

(F)               Podľa nášho absolútneho uváženia môžeme váš Účet pozastaviť alebo zrušiť z akýchkoľvek dôvodov, a to aj v prípade nedodržania týchto podmienok.

13              INFORMÁCIE NA WEBOVEJ STRÁNKE

()              Aj keď sa snažíme zabezpečiť, aby informácie na webových stránkach boli čo najaktuálnejšie a najpresnejšie, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nezaručujeme (v maximálnom rozsahu povolenom zákonom), že:

(I)               webová stránka nebude obsahovať chyby alebo chyby (prípadne obidve);

(Ii)              webová stránka bude kedykoľvek prístupná;

(Iii)             správy odosielané prostredníctvom webových stránok budú doručené pohotovo alebo vôbec;

(Iv)             informácie, ktoré dostanete alebo poskytnete prostredníctvom webových stránok, budú bezpečné alebo dôverné; a

(V)              akékoľvek informácie poskytované prostredníctvom webových stránok sú presné alebo pravdivé.

(B)              Vyhradzujeme si právo meniť akékoľvek informácie alebo funkcie na Webovej stránke aktualizáciou Webovej stránky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, vrátane popisov produktov, cien a iného Obsahu Webovej stránky.

14              DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

()              Spoločnosť Japan Scissors si ponecháva vlastníctvo webových stránok a všetkých materiálov na nich (vrátane obrázkov výrobkov, textu, grafiky, log, dizajnu, ikon, iných obrázkov, zvukových a obrazových záznamov, cien, súborov na stiahnutie a softvéru) (Webové stránky Content) a vyhradzuje si všetky práva na práva duševného vlastníctva, ktoré vlastní alebo na ktoré poskytuje licenciu a ktoré vám neboli výslovne udelené.

(B)              Môžete vytvoriť dočasnú elektronickú kópiu celej alebo časti webovej stránky, ktorá slúži výlučne na jej prezeranie. Nesmiete inak reprodukovať, prenášať, prispôsobovať, distribuovať, predávať, upravovať alebo zverejňovať webovú stránku alebo akýkoľvek obsah webovej stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Japan Scissors alebo podľa zákona.

15              PODMIENKY TRETÍCH STRÁN

()              Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že obchodné podmienky tretích strán (Podmienky tretích strán) sa môžu vzťahovať na:

(I)               obchodné podmienky Shopify, dostupné tu: https://www.shopify.com/legal/terms

(Ii)              podmienky služby PayPal, dostupné tu: https://www.paypal.com/au/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_AU

(Iii)             zmluvné podmienky služby Afterpay, ktoré sú k dispozícii tu: https://www.afterpay.com/en-AU/terms-of-service

(Iv)             podmienky programu Zip, ktoré sú k dispozícii tu: https://zip.co/page/terms-and-conditions

(B)              Zákazník súhlasí s akýmkoľvek Tretia strana Podmienky platné pre akýkoľvek tovar a služby tretích strán a spoločnosť Japan Scissors nenesie zodpovednosť za žiadne straty alebo škody, ktoré utrpí zákazník v súvislosti s týmito podmienkami tretích strán.

16              Odkazy na iné stránky

()              Webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, za ktoré nenesieme zodpovednosť. Nemáme kontrolu nad obsahom akýchkoľvek prepojených webových stránok a nie sme za tento obsah zodpovední.

(B)              Zahrnutie akejkoľvek prepojenej webovej stránky na webovú stránku neznamená naše schválenie alebo schválenie prepojenej webovej stránky.

17              HOSTOVANIE TRETÍCH STRÁN

()              Táto webová stránka používa technológiu a tretia strana platforma (v našom prípade Shopify) a obchodné podmienky Shopify sa vzťahujú na vaše používanie tejto webovej stránky v rozsahu, v akom sa na vás vzťahujú.

(B)              V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi a našou dohodou so Shopify nebudeme zodpovední za žiadne činy alebo opomenutia Shopify, a to ani v súvislosti s akoukoľvek chybou alebo chybou Webovej stránky alebo akýmikoľvek problémami pri zadávaní objednávok.

18              BEZPEČNOSŤ

Spoločnosť Japan Scissors nepreberá zodpovednosť za stratu alebo poškodenie počítačových systémov, mobilných telefónov alebo iných elektronických zariadení, ktoré vzniknú v súvislosti s používaním webových stránok. Mali by ste urobiť vlastné preventívne opatrenia, aby ste zabezpečili, že proces, ktorý použijete na prístup na webovú stránku, vás nevystavuje riziku vírusov, škodlivého počítačového kódu alebo iných foriem rušenia.

19              ZNEUŽÍVANIE SPRÁV

Ak sa dozviete o zneužití Webovej stránky akoukoľvek osobou, akýchkoľvek chybách v materiáloch na Webovej stránke alebo akýchkoľvek problémoch s prístupom alebo používaním Webovej stránky, okamžite nás kontaktujte pomocou kontaktných údajov alebo formulára uvedených na našej Webovej stránke.

ČASŤ C

ZODPOVEDNOSŤ A OSTATNÉ PRÁVNE PODMIENKY…

20              ZODPOVEDNOSŤ

()              V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi spoločnosť Japan Scissors obmedzuje všetku zodpovednosť akejkoľvek osoby za straty alebo škody akéhokoľvek druhu, ktoré však vzniknú v rámci zmluvy, občianskoprávneho deliktu (vrátane nedbalosti), zákona, spravodlivého zaobchádzania, odškodného alebo iného dôvodu, vyplývajúceho alebo súvisiaceho akýmkoľvek spôsobom na túto webovú stránku, tieto podmienky alebo produkty alebo služby poskytované spoločnosťou Japan Scissors sa obmedzuje to väčšie z:

(I)               celkové poplatky, ktoré ste spoločnosti Japan Scissors zaplatili za 12 mesiacov pred prvou udalosťou, ktorá viedla k vzniku príslušnej zodpovednosti; a

(Ii)              100 AUD.

(B)              Nároky na stratu alebo poškodenie výrobkov pri preprave musia byť vznesené voči dopravcovi.

(C)              Na výrobky predávané spoločnosťou Japan Scissors sa môže vzťahovať záruka poskytnutá výrobcom, ktorá sa na vás vzťahuje. Všetky ďalšie výslovné alebo implicitné vyhlásenia a záruky týkajúce sa Produktov a súvisiacich služieb poskytovaných spoločnosťou Japan Scissors sú v maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi vylúčené.

(D)              Účelom tejto dohody nie je obmedziť pôsobnosť austrálskeho spotrebiteľského práva obsiahnutého v Zákon o hospodárskej súťaži a spotrebiteľoch z roku 2010 (Cth) (ACL). Podľa zoznamu ACL môžete mať nárok na určité prostriedky nápravy (napríklad vrátenie peňazí, výmena alebo oprava), ak dôjde k poruche tovaru alebo služieb, ktoré poskytujeme.

(E)              (odškodnenie) Odškodňujete spoločnosť Japan Scissors a jej zamestnancov a agentov za všetku zodpovednosť za straty, škody alebo zranenia, ktoré môžu alebo môžu vzniknúť akejkoľvek osobe vyplývajúcej z vašich alebo vašich zástupcov:

(I)               porušenie ktorejkoľvek z týchto podmienok;

(Ii)              používanie webovej stránky; alebo

(Iii)             použitie akéhokoľvek tovaru alebo služieb (vrátane Produktov) poskytovaných spoločnosťou Japan Scissors.

(F)               (Následná strata) V maximálnom rozsahu povolenom zákonom, spoločnosť Japan Scissors nebude za žiadnych okolností zodpovedná za žiadne náhodné, zvláštne alebo následné straty alebo škody alebo škody za stratu údajov, obchodných alebo obchodných príležitostí, dobrej vôle, predpokladaných úspor, ziskov alebo výnosov vyplývajúcich z alebo v súvislosti s touto webovou stránkou, týmito podmienkami alebo akýmikoľvek produktmi alebo službami poskytovanými spoločnosťou Japan Scissors (s výnimkou prípadov, keď túto zodpovednosť nemožno vylúčiť podľa Zákon o hospodárskej súťaži a spotrebiteľoch z roku 2010 (Cth)).

21              VYŠŠIA MOC

()              Ak strana (Dotknutá strana) sa stane neschopným, úplne alebo čiastočne, splniť si podľa týchto podmienok (okrem povinnosti zaplatiť peniaze) povinnosť v dôsledku udalosti vyššej moci, dotknutá strana musí druhej strane bezodkladne písomne ​​oznámiť:

(I)               primerané podrobnosti o udalosti vyššej moci; a

(Ii)              pokiaľ je známe, pravdepodobný rozsah, v akom dotknutá strana nebude schopná plniť alebo sa oneskorí s plnením svojej povinnosti.

(B)              S výhradou dodržania doložky 21 (a) príslušná povinnosť bude počas udalosti vyššej moci pozastavená v rozsahu, v akom je ovplyvnená udalosťou vyššej moci.

(C)              Dotknutá strana musí vyvinúť maximálne úsilie na čo najrýchlejšie prekonanie alebo odstránenie udalosti vyššej moci.

(D)              Na účely týchto podmienok sa „udalosťou vyššej moci“ rozumie akákoľvek:

(I)               Boží čin, úder blesku, úder meteorov, zemetrasenie, búrka, povodeň, zosuv pôdy, výbuch alebo oheň;

(Ii)              štrajky alebo iné protestné akcie mimo kontroly dotknutej strany;

(Iii)             vojna, terorizmus, sabotáže, blokáda, revolúcia, nepokoje, povstania, občianske nepokoje, epidémie, pandémia; alebo

(Iv)             akékoľvek rozhodnutie vládneho orgánu vo vzťahu k COVID-19 alebo akákoľvek hrozba COVID-19 mimo primeranej kontroly Dotknutej strany, pokiaľ to ovplyvňuje schopnosť Dotknutej strany plniť si svoje povinnosti.

22              INFORMÁCIE

()              Oznámenie alebo iná komunikácia so stranou podľa týchto podmienok musí byť:

(I)               písomne ​​a v angličtine; a

(Ii)              doručené e-mailom druhej strane (v našom prípade) na adresu ahoj@jpscissors.com a (vo vašom prípade) na e-mailovú adresu priradenú k vášmu účtu, alebo ak nemáte účet, e-mailová adresa spojená s vašou objednávkou (Emailová adresa). Zmluvné strany môžu aktualizovať svoju e-mailovú adresu oznámením druhej strane.

(B)              Pokiaľ strana, ktorá odosiela oznámenie, nevie alebo by nemala mať dôvodné podozrenie, že e-mail nebol doručený na e-mailovú adresu druhej strany, bude sa brať do úvahy oznámenie:

(I)               24 hodín po odoslaní e-mailu; alebo

(Ii)              na odpoveď druhou stranou,

podľa toho, čo nastane skôr.

23              GENERAL

23.1           RIADIACA právo a súdna príslušnosť

Táto dohoda sa riadi právnymi predpismi platnými v Západnej Austrálii. Každá strana sa neodvolateľne podrobuje výlučnej jurisdikcii súdov západnej Austrálie, Austrálie a odvolacích súdov z nich, pokiaľ ide o akékoľvek konanie vyplývajúce z týchto podmienok alebo súvisiace s nimi. Každá strana sa neodvolateľne vzdáva akýchkoľvek námietok proti miestu súdneho konania na základe toho, že tento proces bol zahájený na nepohodlnom fóre.

23.2           ZRIEKNUTIE SA PRÁV

Žiadna strana týchto podmienok sa nemôže spoliehať na slová alebo správanie ktorejkoľvek inej strany ako na vzdanie sa akýchkoľvek práv, pokiaľ nie je vzdanie sa písomné a podpísané stranou poskytujúcou vzdanie sa práva.

23.3           ODSTUPNOSŤ

Akýkoľvek výraz týchto podmienok, ktorý je úplne alebo čiastočne neplatný alebo nevymáhateľný, je oddelený v rozsahu, v akom je neplatný alebo nevymáhateľný. Platnosť a vymáhateľnosť zvyšku týchto podmienok nie je obmedzená ani inak ovplyvnená.

23.4           SPOLOČNÁ A NIEKOĽKO ZODPOVEDNOSTI

Záväzok alebo zodpovednosť, ktorú preberajú dve alebo viac osôb, alebo právo, ktoré im bolo priznané, ich zaväzuje alebo zvýhodňuje spoločne a nerozdielne.

23.5           ÚLOHA

Strana nemôže postúpiť, aktualizovať alebo inak previesť žiadne zo svojich práv alebo povinností podľa týchto podmienok bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany.

23.6           NÁKLADY

Pokiaľ nie je v týchto podmienkach ustanovené inak, musí každá strana zaplatiť svoje vlastné náklady a výdavky spojené s vyjednávaním, prípravou, vykonávaním a plnením týchto podmienok.

23.7           CELÁ ZMLUVA

Táto dohoda predstavuje úplnú dohodu medzi stranami a nahrádza akékoľvek predchádzajúce rokovania, konanie, dojednanie, porozumenie alebo dohodu, výslovnú alebo implicitnú, v súvislosti s predmetom týchto podmienok.

23.8           VÝKLAD

()              (jednotné číslo a množné číslo) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo (a naopak);

(B)              (mena) odkaz na $ alebo „dolár“ je na austrálsku menu;

(C)              (rod) slová označujúce pohlavie zahŕňajú zodpovedajúce slová ktoréhokoľvek iného pohlavia;

(D)              (definované pojmy) ak má slovo alebo fráza definovaný význam, má akákoľvek iná časť reči alebo gramatická forma tohto slova alebo frázy zodpovedajúci význam;

(E)              (človek) odkaz na „osobu“ alebo „vy“ zahŕňa fyzickú osobu, pozostalosť fyzickej osoby, spoločnosť, orgán, združenie, konzorcium alebo spoločný podnik (či už založený alebo neregistrovaný), partnerstvo, trust a akýkoľvek iný subjekt ;

(F)               (strana) odkaz na účastníka konania zahŕňa jeho vykonávateľov, správcov, nástupcov a povolených nástupcov vrátane osôb, ktoré využívajú nováciu, a v prípade správcu aj každého náhradného alebo dodatočného správcu;

(G)              (tieto podmienky) odkaz na stranu, klauzulu, odsek, harmonogram, exponát, prílohu alebo prílohu je odkaz na stranu, klauzulu, odsek, harmonogram, exponát, prílohu alebo prílohu k týmto podmienkam alebo k nim a odkaz na tieto podmienky zahŕňa všetky plány, exponáty, prílohy a prílohy k nej;

(H)              (dokument) odkaz na dokument (vrátane týchto výrazov) je na tento dokument zmenený, zrenovovaný, ratifikovaný alebo nahradený z času na čas;

(I)               (záhlavie) nadpisy a slová vyznačené tučným písmom slúžia iba na uľahčenie a neovplyvňujú interpretáciu;

(J)               (zahŕňa) slovo „obsahuje“ a podobné slová v akejkoľvek podobe nepredstavuje obmedzenie; a

(K)              (nepriaznivý výklad) žiadne ustanovenie týchto podmienok nebude vykladané nepriaznivo pre stranu, pretože táto strana bola zodpovedná za prípravu týchto podmienok alebo tohto ustanovenia.